Johan Boonen nieuwe manager Belgian Knights!

Johan Boonen werd gisteren door het BMB bestuur benoemd als nieuwe manager van het

nationale team voor de Motorcross der Naties. Johan Boonen volgt Joel Smets op die het

Belgisch team 11 jaar leidde en eind vorig jaar besliste om zijn carrière als team manager

te beëindigen.

Johan Boonen was in de jaren ’80 en ’90 zelf actief in het Wereldkampioenschap

motorcross met als knapste prestatie de overwinning in de Grote Prijs van België op de

citadel van Namen in 1995. Johan bleef steeds actief in de motocross wereld o.a. met zijn

firma DT filters. De laatste 2 jaar kwam hij aan het hoofd te staan van de organisatie van

de Belgische Grote Prijs Motorcross in Lommel.

De vzw Team Belgium die door Joel Smets werd opgericht voor de promotionele

omkadering van het team zal deze activiteit voortzetten met Johan als voorzitter.

Johan Boonen: “ De Belgische motorcross sport beleeft moeilijke tijden en ik wil als ex-

GP rijder mijn verantwoordelijkheid opnemen. Ik deed dit al voor de Belgische Grote Prijs

en toen ik hoorde dat Joel besliste om te stoppen als team manager, wou ik opnieuw

Samen met het team van GP Limburg mijn steentje bijdragen om de successen die hij

heeft geboekt verder te zetten België is nog steeds een groot motorcross land met

momenteel 6 GP rijders waarvan een aantal met podium ambities. Een Belgisch team

moet dan ook de kans krijgen haar kansen te verdedigen met als enige doel de eindzege in

de meest prestigieuze motorcross wedstrijd ter wereld”

Olivier Rougraff, BMB voorzitter: “ Ik ben uiteraard erg tevreden dat Johan met het team

van GP Limburg bereid is deze zware taak van Joel over te nemen samen met de

vrijwilligers van Team Belgium die hem zeker de nodige ondersteuning zullen bieden. We

hebben een akkoord afgesloten voor de drie volgende edities te starten met de wedstrijd

dit jaar in Redbud in de Verenigde Staten op 7 oktober 2018. Ons team heeft daar zeker

de kans de titel te veroveren!”

Motocross des Nations:

Johan Boonen nouveau manager Belgian Knights!

Johan Boonen a été nommé hier par le conseil d'administration de la FMB comme nouveau

manager de l'équipe nationale du Motocross des Nations. Johan Boonen succède à Joel

Smets qui a dirigé l'équipe belge pendant 11 ans et qui avait décidé à la fin de l'année

dernière de mettre fin à sa carrière de team manager.

Johan Boonen a été actif dans le monde du motocross dans les années ‘80 et ‘90 avec une

victoire du Grand Prix de Belgique à la citadelle de Namur en 1995. Johan est resté actif

dans le monde du motocross avec sa firme DT filtres. Ces deux dernières années, il est

devenu le responsable de l'organisation du Grand Prix de Belgique Motorcross à Lommel.

L’asbl Team Belgium, créé par Joel Smets pour l’encadrement promotionnel de l'équipe,

poursuivra ses activités avec Johan en tant que président.

Johan Boonen: "Le motocross belge connaît des moments difficiles et je veux prendre mes

responsabilités en tant qu’ancien coureur. Je l'ai fait avec le Grand Prix de Belgique et

quand j'ai appris que Joel avait décidé de terminer sa carrière de team manager, j'ai voulu

m’engager pour essayer de continuer les succès qu'il a réalisés. La Belgique reste un grand

pays de motocross avec actuellement 6 pilotes en Grand Prix dont certains avec des

ambitions de podium. Une équipe belge doit avoir la possibilité de défendre ses chances

avec comme seul objectif de remporter l’épreuve de motocross la plus prestigieuse au

monde "

Olivier Rougraff, président de la FMB: «Bien sûr, je suis très heureux que Johan soit prêt

à reprendre cette tâche difficile de Joel avec les bénévoles de Team Belgium qui lui

fourniront certainement le soutien nécessaire. Nous avons signé un accord pour les trois

prochaines éditions commençant cette année avec l’épreuve à Redbud aux Etats-Unis le 7

octobre prochain. Notre équipe a certainement la chance de remporter le titre! »