Overlijden Pierre Hooyberghs

Helaas is onze trouwe VZW Team Belgium medewerker van het eerste uur Pierre HOOYBERGHS afgelopen maandag

vredig ingeslapen na een langdurig ziekbed.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe de komende tijd.

 

Pierre HOOYBERGHS  Echtgenoot van Annemie HUYSMANS

Geboren te Lommel op 6 februari 1958

en thuis in familiekring ingeslapen op 25 februari 2019.

 

De afscheidsplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op

VRIJDAG 1 MAART 2019 om 11 uur in aula De Heyduin, Hazenstraat 5, Mol.

De bijzetting van de asurne vindt plaats in familiekring na de koffietafel.

Samenkomst in de aula vanaf 10.30 uur

U kan een groet brengen aan de asurne van Pierre op  

DONDERDAG 28 FEBRUARI van 18.30 tot 19.30 uur in funerarium Vanhoof, Turnhoutsebaan 59, Mol (parking via Bossestraat).